12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor


 
Voordat we Welzijnstraining.nl aan u voorstellen eerst de definitie zoals hij in Wikipedia, de vrije encyclopedie staat beschreven.

Welzijn
'Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen. In de economie is het de mate waarin de bevolking zich in zijn behoeften bevredigd acht. Dat heeft als consequentie dat het niet alleen om materiële dingen, maar ook om immateriële zaken gaat. Zo kan bijvoorbeeld het weer of het politieke klimaat van invloed zijn op het welzijn, maar ook de hoeveelheid producten die de consument kan kopen, of het inkomen dat hij te besteden heeft. Hieraan gekoppeld kan ook het inkomen van de buurman een rol spelen, bijvoorbeeld in de situatie dat de buurman een nieuwe auto koopt, en de andere buurman zich dat zelf niet kan veroorloven. Dat kan tot wrijving en jaloezie leiden, en tot verlaging van het welzijn.'

Welzijnstraining.nl
Welzijnstraining.nl hoeft niet persé uniek te zijn maar blijkt dit steeds vaker toch te zijn.
Het unieke van Welzijnstraining.nl zit in een aantal principes, die met elkaar verbonden een uitstekende mogelijkheid bieden, om op een preventieve wijze, welzijn binnen professionele organisaties te bevorderen.
De genoemde principes zijn.
  • Welzijn kun je trainen; algemeen geaccepteerd is dat je het fysieke onderdeel van welzijn kunt trainen, oftewel je lijf. Binnen welzijnstraining.nl verdelen we het welzijn in de volgende vier deelgebieden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
    Wij bieden nu ook trainingen aan voor de andere deelgebieden.
  • De volgende factor is de inzet van bio-feedback. Directe meting op je autonome zenuwstelsel en je hersenactiviteit. Het masker dat ons als het goed gaat beschermt, voorkomt ook het vroegtijdig herkennen van stressproblemen. Welzijnstraining.nl zet specifiek gericht op de stressproblematiek, bio-feedback in om preventief bij te sturen.
  • Welzijnstraining.nl werkt regionaal met een klein team en is dus direct betrokken bij het welzijn van de aangesloten organisaties.
  • De laatste belangrijke factor is dat wij, ons niet beperken tot de reguliere, symptoom gerichte aanpak. Welzijnstraining.nl maakt intensief en bedrijfsmatig gebruik van de complementaire gezondheidszorg.
    De complementaire gezondheidszorg biedt een brede aanpak van het emotionele, mentale en spirituele welzijn.