Tijdens de screening is de betrokkenheid en input van elke medewerker van het bedrijf of bedrijfsonderdeel ideaal. Niemand is daardoor een uitzondering. Om met een open mind mee te kunnen werken zal iedereen zich veilig moeten voelen. Het invullen van een brede vragenlijst door elke medewerker en leidinggevende levert een score op deelfactoren van welzijn. Deze scores geven een overall beeld van de bevraagde groep maar ook een beeld per medewerker. Daarmee gaan we verder.

HartRitme Variabiliteit (HRV)
Voor de groepen met een verhoogd stressrisico of voor hen die hebben aangegeven veel stress te ervaren volgt een korte biofeedback meeting op basis van de HRV.

QEEG voor stressgroep
Voor een specifieke groep die op basis van de voorgaande vragenlijst en test een verhoogd stress beeld te zien geven is een nadere test voorhanden in de vorm van een Quantitatief Elektro EncefaloGram (QEEG). Deze meting van de hersenactiviteit geeft een gedetailleerd beeld van de onbewuste gesteldheid van de individuele persoon. Door de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de bewust ervaren gemoedstoestand ontstaat een helder beeld over waar men daadwerkelijk staat.

Met name voor medewerkers waarbij een burnout dreigt kan hierbij direct preventief actie ondernomen worden. Omdat op basis van het QEEG een veelheid aan vervolgacties mogelijk zijn die niet direct de werksfeer raken, zijn de uitkomsten van dit onderzoek strikt persoonlijk.12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor